MON BIJOU
 
MUNICH'S       No 1


VISIT US!

Goerresstrasse 9 Josephsplatz

Monday to Friday 8.00am till 5pm

Saturday 8.30am till 4pm BESUCHEN SIE UNS!

Görresstrasse 9 am Josephsplatz 

Montag bis Freitag 8.00Uhr bis 17Uhr

Samstag 8.30Uhr bis 16Uhr


 LOCATION 

GOERRESSTRASSE 9 

80798 MUNICH

https://www.google.com/search?q=Goerresstrasse+9&oq=Goerresstrasse+9+&aqs=chrome..69i57.8529j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#